• Witaj wśród KFG

  Witaj wśród KFG

  Przeznaczenie i pochodzenie środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Główny Rynek GPW

  Główny Rynek GPW

  Przewaga Giełdy Papierów Wartościowych nad innymi formami inwestycji polega na tym, że istnieje możliwość osiągania wysokich zysków.

 • Witaj wśród KFG

  Witaj wśród KFG

  Przeznaczenie i pochodzenie środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.

 • Główny Rynek GPW

  Główny Rynek GPW

  Przewaga Giełdy Papierów Wartościowych nad innymi formami inwestycji polega na tym, że istnieje możliwość osiągania wysokich zysków.Poręczenia i gwarancje udzielane przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny

Warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez podmiot, za który udzielone zostaje poręczenie bądź gwarancja, zabezpieczenia na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta.

Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej. Krajowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia przedsiębiorcom trwały, stabilny dostęp do preferencyjnych poręczeń i gwarancji.

Akcje

Akcje giełdowe to papiery wartościowe, które łączą w sobie gwarantujące prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym.

Obligacje

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa.

Tokenizacja

Tokenizacja jest wykorzystywana w biznesie i pozwala na zminimalizowanie niezbędnych do wykonania formalności.

Crowdfunding

Finansowanie społecznościowe daje inicjatorom przedsięwzięć możliwość pozyskiwania środków na ich realizację.